Bezpieczny Poznań z RWR 2019 – profilaktyka podsumowanie projektu

W dniach 01.05.2019 – 30.08.2019 realizowaliśmy nasz autorski projekt profilaktyczny Bezpieczny Poznań z RWR 2019 – profilaktyka. Celem projektu było propagowanie bezpiecznej kąpieli w miejscach do tego wyznaczonych na terenie miasta oraz nauczanie pierwszej pomocy. Głównym elementem projektu były panele edukacyjne w poznańskich szkołach, przedszkolach oraz imprezach plenerowych, podczas, których z ww. zasadami zapoznaliśmy ponad 5000 osób. Uczestnicy projektu oraz placówki w których prowadziliśmy zajęcia, otrzymali materiały profilaktyczne, w postaci broszur oraz plakatów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja projektu odbyła się dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Poznania.