Projekt Bezpieczny Powiat Poznański z RWR 2018

W dniu 10 grudnia 2018 zakończyliśmy realizację projektu BEZPIECZNY POWIAT POZNAŃSKI z RWR 2018, dofinansowanego przez Zarząd powiatu poznańskiego. W ramach ww. projektu dokonaliśmy rozbudowy naszego systemu łączności oraz wykonaliśmy kilka pogadanek profilaktycznych w przedszkolach na terenie naszego powiatu.  Warto zaznaczyć, że był to nasz pierwszy projekt realizowany przy wsparciu Zarządu Powiatu i mamy nadzieję, że nie ostatni.