WEEKENDOWY KURS RATOWNIKA WODNEGO- PROMOCJA 700 zł

Ogłaszamy nabór na szkolenie ratowników wodnych realizowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi (Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych art. 15 ust. 4 z dnia 18 sierpnia 2011, Rozporządzenie MSW z dnia 15 czerwca 2012 w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym).

Szkolenie jest organizowane przez Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej – Oddział w Poznaniu (podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nr DRiOL-NRGW-0272-11/2012 z dnia 17 października 2012 r.), prowadzone będzie przez Instruktorów Jarosława Bystrego (kierownik szkolenia) oraz Bartosza Kaczmarka, Mikołaja Antowskiego i Bartosza Antowskiego, a będzie odbywać się na plaży miejskiej przy Hotelu KASKADA nad jeziorem Kierskim.

Szkolenie zakończy się egzaminem po zdaniu którego wystawione zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych zgodne ze wzorem zawartym w ww Rozporządzeniu.

Całe szkolenie odbędzie się w trzy weekendy 26-27.05 i 9-10.06 od godz. 10:00

Szczegółowe informacje w zakładce Kursy Ratownicze – Ratownik wodny

Krótki opis szkolenia (rozwinięcie poszczególnych punktów poniżej)

Wymagania:

Ukończony 18 rok życia. Umiejętność pływania. Nie potrzebujesz żadnej karty pływackiej, żółtego czepka itp.

Miejsce i czas:

spotkanie organizacyjne i weryfikacja: sobota 26 maja 2018 godz. 10:00 plaża miejska KASKADA nad jeziorem kierskim

szkolenie: 26.05.2018 – 10.06.2018

egzamin: zostanie uzgodnione z uczestnikami w pierwszym dniu szkolenia

Koszt:
700 PLN*

Bonusy:

Bezpłatne szkolenia organizowane przez poznański Oddział RWR. Priorytetowe zatrudnienie w obiektach obsługiwanych przez RWR. Szerokie możliwości staży.

Szczegółowy opis szkolenia

Miejsce i czas:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą odbywały się w soboty i niedziele od godz. 10:00

Koszt:

Cały koszt szkolenia to 700 PLN

Termin płatności:

1 rata 400 zł najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia

2 rata 300 zł do 31 maja 2018

Dane do przelewu:

Jako tytuł przelewu proszę podać: „imię i nazwisko- szkolenia ratownik wodny ”

mbank 29 1140 2004 0000 3102 7701 1519

RWR Oddział w Poznaniu

Dmowskiego 37 61-222 Poznań

Bonusy:

Każdy uczestnik szkolenia zostaje członkiem Oddziału RWR w Poznaniu. Wszyscy członkowie mają prawo bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach dodatkowych organizowanych przez Oddział. W ubiegłych latach były to: szkolenie ratownictwa na lodzie, szkolenie ratownictwa w warunkach morskich, manewry motorowodne i inne. Po każdym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w takim szkoleniu (Certyfikat ten jest traktowany przez pracodawców jako potwierdzenie posiadania dodatkowych umiejętności przydatnych w ratownictwie). Członkowie oddziału mają również pierwszeństwo przy zatrudnianiu przez RWR w obiekatach na których świadczy ono usługi ratownictwa wodnego.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy kierować na formularzu zgłoszeniowym. Pytania można zadawać mailowo lub telefonicznie. Zaznaczamy, iż ilość miejsc jest ograniczona. O rezerwacji miejsca decyduje kolejność wpłat zaliczki (uwaga nie decyduje kolejność zgłoszeń).

*Uwaga. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w przypadku nie zebrania minimalnej grupy 6 uczestników.