Planowa kontrola finansowa z Urzędu Miasta Poznania

W  styczniu w Oddziale RWR w Poznaniu kontrolerzy z Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania, prowadzili planową kontrolę finansową, pod kątem prawidłowości wydatkowania środków publicznych w ramach projektu Młodzieżowa Akademia Ratownictwa 2016. Po przedstawieniu szczegółowych dokumentów finansowych, kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. Warto dodać, że planowe kontrole finansowe są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności z wykorzystaniem środków publicznych. Cieszymy się, że mimo zawiłości ofertowania, wydatkowania, sprawozdawania i rozliczania dotacji robimy to prawidłowo.  Serdecznie dziękujemy za cenne wskazówki, które pozwolą nam na jeszcze lepsze prowadzenie tego procesu w projektach, które już realizujemy lub będziemy realizować w przyszłości