Bezpieczny Poznań z RWR – profilaktyka podsumowanie projektu

W dniach 15.08.2017- 30.10.2017 realizowaliśmy nasz autorski projekt profilaktyczny Bezpieczny Poznań z RWR. Celem projektu było propagowanie bezpiecznej kąpieli w miejscach do tego wyznaczonych na terenie miasta oraz nauczanie pierwszej pomocy. Projekt składał się z 2 części. Pierwsza z nich polegała na codziennym sprawdzaniu przez ratowników Grupy Interwencyjnej RWR Poznań, miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na terenie miasta i zachęcanie korzystających z nich poznaniaków do wybierania miejsc strzeżonych przez ratowników. Zwieńczeniem pierwszej części projektu był pokaz ratownictwa wodnego przeprowadzony przez Grupę Interwencyjną RWR Poznań na plaży przy Hotelu KASKADA.

Kolejnym etapem projektu były panele edukacyjne w poznańskich szkołach które w całości prowadził nasz specjalista ds. edukacji i profilaktyki Maciej Roszak. Podczas całego etapu odwiedził 14 szkół na terenie miasta, przeprowadzając w tym czasie ponad 85 jednostek lekcyjnych z ponad 2130 uczniami. Każdy panel składał się z 2 części tzw. teoretycznej dotyczącej bezpieczeństwa nad wodą oraz propagowania strzeżonych miejsc wypoczynku nad wodą. Podczas części praktycznej uczniowie pod okiem naszego specjalisty doskonalili swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy wykorzystując zakupiony na potrzeby realizacji projektu zestaw fantomów szkoleniowych (osoba dorosła, dziecko, niemowlę).

Realizacja projektu odbyła się dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Poznania.