Dyżury i patrole ratownicze RWR Poznań na terenie Miasta Poznania

Problem zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Poznania jest przez nas poruszany od początku naszego istnienia. Obszar na którym działamy to całe województwo wielkopolskie, jednak z racji lokalizacji naszej siedziby i pochodzeniu większości naszych członków obszar miasta jest nam szczególnie bliski.

Współpracę z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu  Miasta Poznania podjęliśmy już w roku 2013. Zaowocowało to realizacją projektu patroli rowerowych w roku 2014 oraz doposażenia nas w sprzęt ratowniczy i pomocniczy w roku 2015. Od 2013 roku bierzemy również udział w aktualizacji Analizy bezpieczeństw na obszarach wodnych miasta Poznania.

W roku 2017 ww. Wydział ogłosił konkurs na realizację zadania: „Zapewnienie na obszarach wodnych miasta Poznania warunków do organizowania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w sezonie kąpielowym 2017” w którym oczywiście wystartowaliśmy. Nasza oferta zakładała m.in. zorganizowanie dyżuru 2 ratowników wodnych przez cały sezon kąpielowy tj. 15.06-15.09.2017.  Niestety konkurs na realizację ww. zadania mimo uzyskania przez naszą ofertę największej liczby punktów został przez organizatora unieważniony.

Mimo, że nie do końca zgadzaliśmy się z decyzją urzędników wystartowaliśmy w kolejnym konkursie ogłoszonym niemal natychmiast po unieważnieniu pierwszego. Przystosowaliśmy ofertę z pierwszego konkursu i tym razem już bez unieważnienia wygraliśmy konkurs. Decyzją komisji konkursowej środki zostały podzielone proporcjonalnie do wyników pomiędzy dwóch oferentów. Po korekcie osiągnęliśmy ostateczny kształt realizacji zadania.

Całość będziemy realizować w dniach 15.08-15.09.2017.

W tym czasie:

  • utworzymy stanowisko ratownicze na Przystani w Starym Porcie nad Wartą w Poznaniu,
  • zapewnimy codzienny dyżur ratownika wodnego w godzinach 9:00-20:00
  • zapewnimy całodobowy telefoniczny dyżur ratownika wodnego
  • przeprowadzimy patrole ratownicze na i nad obszarami wodnymi miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem miejsc uznanych za niebezpieczne i i zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli
  • zakupimy profesjonalny sprzęt łączności, który służył nam będzie podczas realizacji zadania i po jego zakończeniu jako podstawa do budowy profesjonalnego systemu łączności dla naszego podmiotu

Podczas realizacji zadania ratownik dyżurny oraz dodatkowi ratownicy patrolujący będą dysponować naszym najnowocześniejszym sprzętem m.in. 2 łodzie motorowe, łodzie wiosłowe, kajaki ratownicze, deski ratownicze, podręczny sprzęt ratowniczy i medyczny oraz środki łączności.

Dzięki uprzejmości naszego partnera firmy Duda-Cars S.A. przez część okresu realizacji zadania, będziemy również dysponować samochodem Mercedes Citan, który posłuży nam do transportu ludzi i sprzętu oraz patrolowania terenów nad obszarami wodnymi miasta.