PRACA DLA RATOWNIKÓW WODNYCH – Oborniki Wlkp.

ZATRUDNIMY!

Kogo? RATOWNIKÓW WODNYCH

Gdzie?  Kąpielisko miejskie Oborniki Wielkopolskie („Żwirki” – jezioro)

Kiedy?  23.06.2018 – 31.08.2018 w godzinach 11:00-19:00

Co oferujemy? Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, z wynagrodzeniem 19PLN/h  brutto

Czego wymagamy? Aktualnych uprawnień (ukończone szkolenie ratownictwa wodnego lub stopień WOPR uzyskany przed 2012 rokiem, ukończone szkolenie KPP, kwalifikacje dodatkowe przydatne w ratownictwie), sprawności fizycznej (minimum na poziomie egzaminu kończącego szkolenie ratownictwa wodnego) profesjonalnego podejścia do pracy, wysokiej kultury osobistej.

Co zapewniamy? Sprzęt niezbędny do pracy, strój służbowy, woda, opieka profesjonalnego kierownika zabezpieczenia ratowniczego, pomieszczenie socjalne. Dodatkowo istnieje możliwość bezpłatnego noclegu na terenie kąpieliska.

Jak aplikować? Wysyłając CV na adres praca@zostanratownikiem.pl (temat maila RWROBO18). Wybrane osoby zostaną zaproszone na spotkanie kwalifikacyjne. Na aplikacje czekamy do 31 maja 2017.

RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ

Zarząd Oddziału w Poznaniu