Zakupy sprzętu dofinansowane przez Samorząd województwa wielkopolskiego

Oddział RWR w Poznaniu podsumowując kończący się rok 2016, z dumą może uznać, że był to dobry okres dla jednostki. Dzięki wsparciu między innymi Samorządu Województwa Wielkopolskiego, udało się zakupić wiele rodzajów sprzętu, który został rozdysponowany pomiędzy drużyny w województwie. Wielkopolskie jednostki terenowe RWR ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, wspartych własnym wkładem finansowym, zakupiły: ratowniczy i pomocniczy sprzęt (w tym podręczny, pływający i medyczny).

Współpraca z Samorządem Województwa Wielkopolskiego od lat jest bardzo owocna, a dzięki zaangażowaniu łączonych środków, możliwe jest stałe wzmacnianie ratowniczego potencjału na naszym terenie.

Zdjęcia zakupionego sprzętu można obejrzeć na naszym profilu fb