Zakupy sprzętu dofinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego

Oddział RWR w Poznaniu podsumowując kończący się rok 2016, z dumą może uznać, że był to dobry okres dla jednostki. Dzięki wsparciu między innymi Wojewody Wielkopolskiego, udało się zakupić wiele rodzajów sprzętu, który został rozdysponowany pomiędzy drużyny w województwie. Wielkopolskie jednostki terenowe RWR ze środków pozyskanych od Wojewody Wielkopolskiego, wspartych własnym wkładem finansowym, zakupiły: ratowniczy i pomocniczy sprzęt (w tym podręczny, pływający i medyczny).

Współpraca z Wojewodą Wielkopolskim od lat jest bardzo owocna, a dzięki zaangażowaniu łączonych środków, możliwe jest stałe wzmacnianie ratowniczego potencjału na naszym terenie.

Zdjęcia zakupionego sprzętu można obejrzeć na naszym profilu fb